Mohammad Avaz

محمد آواز، متولد ۱۳۵۸ در مشهد؛  آموزش ردیف آوازی استاد عبدالله خان دوامی را از سال ۱۳۷۹ زیر نظر استاد رضا شاکری در مشهد آغاز کرد. پس از بازگشت استاد محمدرضا لطفی به ایران، نزد وی به تکمیل دوره ردیف آوازی خود اهتمام ورزید. سپس دوره صداسازی را نزد استاد حمیدرضا نوربخش ادامه داد.


پس از مهاجرت به کانادا ردیف مکتب آوازی اصفهان را نزد استاد سرکار خانم فریبا داوودی گذراند. در کنار گذراندن دوره‌های آموزشی به مدت سه سال به تدریس آواز  مشغول بوده است. محمد آواز تاکنون چندین اجرای کنسرت و مراسم مختلف را روی صحنه داشته است.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment